ČLENSTVÍ
Členství v klubu je dobrovolné. Pro přihlášení do klubu je potřeba vyplnit přihlášku.
(možno stáhnou s odkazu Ke stažení)
a s dokladem o zaplacení členského příspěvku zaslat na adresu:
BYTC CZ, ROVNÁ 390, 252 16 NUČICE
Evidenční karta Vám bude zaslána e-mailem nebo poštou.
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK - NOVÝ ČLEN
specifický symbol   členství - 1
450,-
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA kalendářní ROK
stávající člen- ZAPLACENÝ do 31.1. kalendářního roku
specifický symbol   členství - 1
400,-
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA kalendářní ROK
stávající člen- ZAPLACENÝ od 1.2. kalendářního roku
specifický symbol   členství - 1
450,-
BONITACE
V DEN konání výstavy nebo klubové akce

specifický symbol   řádná bonitace - 33
400,-
INDIVIDUÁLNÍ  BONITACE
MIMO řádný termín konání výstavy nebo klubové akce
vždy po domluvě
   na tel. +420 603 890 000 nebo
president@biewerclub.cz
specifický symbol   imdividuální bonitace - 32
600,-
VÝSTAVNÍ POPLATKY VŽDY DLE PROPOZIC
VEŠKERÉ PLATBY SE OD ROKU 2014 PROVÁDÍ BEZHOTOVOSTNĚ
VE PROSPĚCH ÚČTU

107 – 6470670217 / 0100

předčíslí účtu číslo účtu peněžní ústav
komerční banka
107 6470670217 0100
Variabilní symbol = (členské číslo)
specifický symbol:
členství - 1    
výstava - 2    
řádná bonitace - 33    
imdividuální bonitace - 32    
ostatní - 3    
Zpráva pro příjemce -  jméno a příjmení