VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH

NEZAPOMÍNEJTE JSME NA

Vždy aktuální informace a rychlé odpovědi
Biewer Club CZ

KLUBOVÁ A SPECIÁLNÍ
VÝSTAVA 2021
 
  s o b o t a 

  26.06.2021 

MÍSTO  VÝSTAVY

HOSTOUŇ u Prahy

Sportovni klub
Hájecká 330
273 53  Hostouň
Středočeský kraj

Účastníci výstavy jsou povinni se řídit všeobecně platnými epidemiologickými a vládními nařízeními v den konání akce.

Po vyplnění přihlášky bude kopie zaslána na Váš e-mail

pro případné informace  pište - webmaster@biewerclub.cz
nebo volejte po 20:00 hodině -
 +420 724 315 688

ONLINE-PŘIHLÁŠKA

VÝSTAVNÍ POPLATKY ZDE

UZÁVĚRKA 17.06.2021 00:00 hod

výstavy se mohou zúčastni jako vždy ostříhaní pejskové
..:: pouze s průkazem původu ::..

MOŽNÉ DOHLÁŠENÍ PSA NA MÍSTĚ
+200,-Kč

ZAČÁTEK VÝSTAVY V  11:00 hodin
sál otevřený od 10:00 hodin
 
 

Propozice
"Klubová výstava 2019"
Kam zaplatit výstavní poplatek Jak správně spočítat celkovou sumu výstavního poplatku

..::top::..

 

číslo účtu:   107 – 6470670217 / 0100

předčíslí účtu číslo účtu peněžní ústav
komerční banka
107 6470670217 0100
 

Variabilní symbol = (členské číslo)
specifický symbol   členství - 1 ,  výstava - 2 ,   ostatní - 3
Zpráva pro příjemce -  jméno a příjmení

 

PROPOZICE KLUBOVÁ VÝSTAVA PSŮ

VÝSTAVU POŘÁDÁ BIEWER CLUB o.s., Rovná 390, 25216 Nučice
 

     Výstava je přístupná pro plemena

Biewer, Biro, Yorkshire, Golddust, Choco yorkshire, Adda, Ocean pearl

       NEW!!    Merle Yorkshire (všechny barevné rámce + modré oko) , Černý Yorkshire

Baby    4 – 6 měsíců 

Dorost  6 – 9 měsíců

Mladých 9 – 18 měsíců

Mezitřída 15 – 24 měsíců

Otevřená nad 15 měsíců

* Vítězů nad 15 měsíců

** Třída čestná od 15 měsíců

Třída Veteránů od 8 let: pes musí být ve výstavní úpravě včetně srsti.

***Kategorie pro ostříhané pejsky s PP od 12 měsíců: viz plemena výše

na výstavě je nutné doložit získaný šampionát, který opravňuje vstup do třídy

** ( pouze jedinci v perfektní výstavní úpravě  ) - je na klubových a speciálních, přístupná pro psy s uznaným  titulem   

     šampiona či titulem Klubový vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, bez nároku  na titul. Zadává se jen známka a pořadí.

    Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene BOB ani vítěze výstavy BIS.

*** Pes musí být bez vad a musí splňovat veškeré výstavní a veterinární podmínky kromě délky srsti.

Soutěže:
Pár psů
Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
 

Nejlepší chovatelská skupina
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku  jednoho chovatele.

Dítě a pes do 17 let věku bez omezení
hodnotí se především souhra mezi psem a dítětem                                                   

Veterinární podmínky: Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou se nesmí výstavy zúčastnit. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že pes  v době nejméně 21 dnů a nejvíce 12 měsíců před konám výstavy byl a je v imunitě proti vzteklině, psince, leptospiroze a parvoviroze. Psi pocházející z jiných zemí musí být vybaveni pasem pro malé zvířata a musí splňovat podmínky Evropského parlamentu 998/2003 ze dne 26.5.2003. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedoházelo k vzájemnému napadání nebo poranění osob. Vystavovatelé jsou povinni respektovat zákon 246/92 na ochranu zvířat v plném znění .

 

V PROSTORÁCH VÝSTAVY  JE PŘÍSNÝ  ZÁKAZ PRODEJE ZVÍŘAT BEZ OHLEDU VĚKU.

DO VÝSTAVNÍ PROSTOR NEBUDOU VPUŠTĚNI PSI KTEŘÍ NESPLŇUJÍ PODMÍNKY VSTUPU

( zejména se jedná o štěňata mladší 4 měsíců, která se nezúčastní výstavy a nejsou řádně a plně vakcinovaná dle výstavního řádu)

 

 

Všeobecná ustanovení:V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení vzniklých nákladů. Svým podpisem vystavovatel souhlasí s uveřejněním své adresy v katalogu.  Na výstavu nejsou připuštěny feny hárající, ve vysokém stupni březosti, kojící, zvířata vykazující např. psincový kašel apod. Změny exterieru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti, jsou zakázány.Vedení  výstavy má právo z důležitých důvodů termín konání, místo a délku výstavy upravit bez nároků na možnost zrušení účasti vystavovatele nebo jeho odškodnění. V případě, že ze závažných důvodů nebo vyšší moci bude nucen pořadatel výstavu zrušit, budou vystavovatelům vráceny všechny platby za pronájem plochy po odečtení skutečných a prokazatelně vynaložených nákladů na akci, max. ale do 10% sumy zaplacené za pronájem. Vrácení zbývajících vložených prostředků proběhne do 2 měsíců ode dne, kdy byli vystavovatelé uvědoměni o zrušení výstavy.

Protest:Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. pro porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 500,- Kč řiditelce výstavy v průběhu posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení posuzování ve všech kruzích se neprojednává.

 POUZE JEDNA UZÁVĚRKA 17.06. 2021

ONLINE-PŘIHLÁŠKA

VÝSTAVNÍ POPLATEK
 
dohlášení na místě
 + 200Kč          

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY

1.pes (ve třídě mladých , mezitřída , otevřená , vítězů )

900,- Kč

druhý a další pes  (ve třídě mladých , mezitřída , otevřená , vítězů )

800,- Kč 

baby ,dorost  (nelze použít jako první platbu 1.pes)

700,- Kč

soutěže (páry, děti, juniorhandling ,skupina)
psy se nemusí zúčastnit hlavních soutěží

350,- Kč

Třída čestná (nelze použít jako první platbu 1.pes)

350,- Kč

Třída veteránů (nelze použít jako první platbu 1.pes)

350,- Kč

Ostříhaní psi s PP (nelze použít jako první platbu 1.pes)

350,- Kč

 

 

 

 Platba pouze ve prospěch účtu:   107- 6470670217 / 0100 
Variabilní symbol -  pro členy: přidělené členské číslo          ostatní : 11111

Specifický symbol: 2                      Do zprávy pro příjemce uvádějte vždy jméno majitele psa.

 Na výstavě je nutné mít pro případnou kontrolu sebou následující doklady:

-Průkaz původu psa

-Očkovací průkaz

-Doklad  šampionátu pro třídu vítězů (v případě kontroly pes bez dokladu o získaném šampionátu nebude posouzen bez nároku vrácení poplatků)

 

Těšíme se na účast - srdečně Vás zveme na výstavu

Případné informace na: info@biewerclub.cz  p. Němec 72431568

 

 

..::top::..

 
Jak správně spočítat výstavní poplatek:
příklad č.1.
1 pes
(ve třídě mladých , mezitřída , otevřená , vítězů ) = poplatek 600,- kč
 
příklad č.2.
2 a více psů
(ve třídě mladých , mezitřída , otevřená , vítězů ) = poplatek 600,- kč za prvního psa
+ za druhé a každého dalšího á 500,- kč (ve třídě mladých , mezitřída , otevřená , vítězů )
 
příklad č.3.
1 pes
(ve třídě mladých , mezitřída , otevřená , vítězů ) = poplatek 600,- kč  za prvního psa   
1 nebo více psů (ve třídě baby ,dorost ) = poplatek á 400,- kč    štěně a dorost nelze považovat za prvního psa a platí se cena x počet
 
příklad č.4.
2 a více psů
(ve třídě mladých , mezitřída , otevřená , vítězů ) = poplatek 600,- kč
+ za druhé ho  a každého dalšího á 500,- kč (ve třídě mladých , mezitřída , otevřená , vítězů )
+ 1 nebo více psů (ve třídě baby ,dorost ) = poplatek á 400,- kč  štěně a dorost nelze považovat za prvního psa a platí se cena x počet
 
příklad č.4.
1 nebo více psů (ve třídě baby ,dorost ) = poplatek á 400,- kč  štěně a dorost nelze považovat za prvního psa a platí se cena x počet
 
 

Vpřípadě jakých koliv nejastností pište na email:webmaster@biewerclub.cz  nebo volejte:  +420 724 315 688

 
 

..::top::..