KLUBOVÝ ŠAMPIÓN 2018
VEŠKERÉ ŽÁDOSTI A DOTAZY OHLEDNĚ ŠAMPIONÁTU
POUZE A JEN NA E-MAIL
webmaster@biewerclub.cz
NEBO TEL. +420 724 315 688

 Klubový Junior ŠAMPION
Klubový ŠAMPION
 Klubový Grand ŠAMPION
 Klubový Veterán ŠAMPION

KLUBOVÝ ŠAMPION BYTC-CZ
PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ A BODOVACÍ TABULKA KE STAŽENÍ

KLUBOVÝ ŠAMPION KLUBOVÝ ŠAMPION
 

ŠAMPIÓNI NAŠEHO KLUBU

 

BIEWER YORKSHIRE TERRIR CLUB CZ
Podmínky pro udělení titulu klubových šampionátů   BODOVÉ OHODNOCENÍ VÝSTAV 2015

 

Výstavy pořádané
BYTC CZ

OSTATNÍ VÝSTAVY
domácí i zahraniční

Velmi nadějný „bez ohledu  pořadí“

15

10

Výborný 1

30

25

Výborný 2

20

15

Výborný 3

15

15

Vítěz plemene BOB *

40

30

VT (vítěz třídy)*

15

nelze

Best in baby,dorost, mladý,*

20

nelze

Celkový vítěz výstavy  BIS

50

35

     
*tituly nejsou nárokové    

Body pro přiznání titulu klubových šampionátů  se budou započítávat zpětně od 1.1.2013
Podmínky pro udělení klubových ŠAMPIONÁTŮ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klubový  Junior Šampion…….. 80  bodů  pes i fena   počet je nutný získat  do 18 měsíců
                                                                                        minimálně 1x účast na klubové  výstavy pořádané BYTC-CZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klubový Šampion………………..160 bodů PES  120 bodů FENA
                                                        body mohou být získané pouze ve třídách
                                                        (mezitřída, otevřená, vítězů) získat lze nejdříve od 15 měsíců,
                      pokud body získané od začátku výstavní kariéry (štěněte) byli použity na šampionát mladých nelze
                     
je již znovu započítat pro klubového šampióna.
                                                                            minimálně 1x účast na klubové  výstavy pořádané BYTC-CZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klubový Grand Šampion – pes musí získat ve třídě vítězů(šampiónů) 3x známku Výborný z toho 2xV1
                                                 pořadí  s jednou  účastí na výstavě klubu BYTC CZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klubový Veterán Šampion - 3 x známka V ve třídě veteránů, s jednou účastí na výstavě klubu BYTC CZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bodové zvýhodnění feny je  z  důvodů březosti a období po vrhu, kdy se nemůže účastnit výstav. 

    Hodnoty bodů v jedné výstavě se nesčítají, ale bere se vždy ten nevyšší.
  Příklad : Pes/fena bude hodnocen v průběhu jedné výstavy  s oceněním V1 (30b.) , dále vyhraje vítěze plemene
  BOB (40b.) a nakonec se stane ještě vítězem celé výstavy BIS (50b.)
  Jeho správný počet bodů do tabulky pro tuto výstavu je 50 bodů. 

1. Titul klubový šampion BYTC-CZ může získat pes, který je v majetku  nebo spoluvlastnictví  řádného člena  klubu 
    BYTC-CZ v den podané žádosti.        

2. Majitel nebo spolumajitel,  který žádá o klubového šampiona BYTC-CZ, musí být nejméně souvisle poslední
    2 roky řádným členem BYTC-CZ včetně, (příklad stal se členem v lednu 2013, pokračuje v členství
    v roce 2014 zaplacením ročního     
    příspěvku, může již v lednu 2014 žádat o udělení klubového šampiona)

3. Hodnocený pes/fena, jehož majitel žádá o přiznání titulu  šampion se musí minimálně 1x zúčastnit klubové  
    výstavy pořádané BYTC-CZ.

4. O udělení klubového šampiona rozhoduje výbor klubu a to po obdržení  žádosti a vyplněné tabulky a potřebných
    dokumentů*) dle stanov pro udělení klubového šampiona.

5. Poplatek za vystavení klubového šampióna pro rok 2018 je:
    Klubový Junior Šampion ……...300,- Kč              Klubový Veterán Šampion ……...250,- Kč
    Klubový Šampion………….…. 400,- Kč
    Klubový Grand Šampion ……...500,- Kč              ve prospěch účtu klubu , Specifický symbol  - 3

6. Vystavené klubové šampionáty budou slavnostně předány na nejbližší klubové výstavě nebo valné hromadě.

*) k žádosti je nutné dodat kopie rodokmenu včetně zápisu výstav a samostatné kopie BOB a BIS,
    kopii uhrazeného poplatku na účet.